Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Nhận thông báo thu hồi đất
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

1h 5 mn  -  2h 10 mn
7 ngày  -  10 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng GPMB

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Lê Văn Công hoặc cán bộ liên quan

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 382 9067, +84 906 454 502
District People's Committees & contacts District People's Committees & contacts

Kết quả dự kiến

Thông báo thu hồi đất gửi cho người đang sử dụng đất bhiện hữu Thông báo thu hồi đất gửi cho người đang sử dụng đất bhiện hữu
Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư Quyết định thành lập hội đồng bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư
Bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác GPMB Bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác GPMB

Các yêu cầu

1. Văn bản giới thiệu địa điểm
Văn bản giới thiệu địa điểm (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Tham dự cuộc họp đầu tiên của hội đồng bồi thường, GPMB & hỗ trợ tái định cư
Tại cuộc họp này, NĐT sẽ xác định rằng họ muốn thực hiện công tác GPMB đối với khu đất để hội đồng bồi thường, GPMB & hỗ trợ tái định cư bắt đầu thủ tục yêu cầu người sử dụng đất hiện hữu kê khai tài sản

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: ản6, 67.1, 67.2, 69.1.a
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: á7.1, 17.2

Thông tin bổ sung

Sau khi thông báo thu hồi đất được gửi đến được gửi đến những người sử dụng đất hiện hữu bị thu hồi, trung tâm sẽ đến gặp và cung cấp các biểu mẫu cũng như hướng dẫn họ các kê khai diện tích, tình trạng & tài sản trên đất.
Các UBND xã có đất bị thu hồi sẽ tổ chức các cuộc họp với người sử dụng đất hiện hữu bị thu hồi để công bố thông báo. SAu cuộc họp, các thông báo sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông của xã cũng như tại các điểm công cộng của địa phương..
Sau khi đã nhận được tất cả các bản kê khai của người sử dụng đất hiện hữu thuộc diện thu hồi, trung tâm sẽ bố trí cuộc họp với NĐT để thảo luận về các bản kê khai đất & tài sản trên đất của các đối tượng thuộc diện bị thu hồi cũng như nhận bản sao của các bản kê khai này.
Mỗi huyện trong tỉnh Bình Định đều có một trung tâm phát triển quỹ đất có chức năng thực hiện công tác bồi thường, GPMB & hỗ trợ tái định cư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn chỉ là một tượng trưng cho các trung tâm còn lại.

Ai xác nhận thông tin này?

Sang VAN DO, Mr, 20/04/2015

Khiếu nại: Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Giám đốc Trung tâm PTQĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Đỗ Văn Sáng

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 389 1067, +84 913 416 961
Thư điện tử: dovansang04ht@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License