Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
72
Nộp lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở
(last modified: 10/4/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 1705000
10 mn  -  20 mn
6 ngày  -  9 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng văn thư (SXD)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Dương Thị Tú Trinh

Thu ngân
Điện thoại: +84 56 382 9056, +84 962 434 445
Thư điện tử: trinhdtt@sxd.binhdinh.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy nộp lệ phí thẩm định TKCS 01 - Giấy nộp lệ phí thẩm định TKCS

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo nộp lê phí thẩm định TKCS (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

25 % construction project evaluation charge
- -- 1,705,000
Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở - 25% x 6.820.000đ
Evaluation charge: 6,820,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Giả định rằng chi dự toán phí đầu tư công trình xây dựng là 44 tỉ đồng. Mức phí thẩm định cho dự án xây dựng có dự toán kinh phí 44 tỉ đồng là 0,0155(Phí, lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được đính kèm trong Thông tư 176/2011/TT-BTC dưới đây). Phí thẩm định được tính như sau:

44.000.000.000đ x 0,0155% = 6.820.000đ. Đây là khoản chi cho các tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, còn phí thẩm định thiết kế cơ sở là lệ phí phải nộp đối với các dịch vụ công.

Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng 25% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo Điều 4.2 của Thông tư 176/2011/TT-BTC.

Có 3 công thức khác nhau để tính lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở thùy thuộc vào mức chi phí dự toán cho công trình:
  • 1) dưới 15 tỉ
  • 2) trùng với các mức ghi trên biểu thức, và
  • 3) nằm giữa các mức ghi trên biểu thức

HÃY DÙNG BẢNG ECEL DƯỚI ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC TÍNH PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
FeeCalculation_8_1.xls FeeCalculation_8_1.xls

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 6 ngày - Max. 9 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư
Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư
Điều: 3

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VIET TRAN, Deputy Director, 25/03/2015

Khiếu nại: Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Danh Dũng

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 983 875 149
Thư điện tử: dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License