Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Đi thực địa các khu đất được khuyến nghị
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Một địa điểm đất ở tỉnh Bình Định

Kết quả dự kiến

Xác định được một địa điểm đất phù hợp. 01 - Xác định được một địa điểm đất phù hợp.
Biên bản về nội dung khảo sát địa điểm dự án Biên bản về nội dung khảo sát địa điểm dự án

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Chuyến đi thực địa được bố trí

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 3h

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Điều: 5.2

Thông tin bổ sung

Thông thường, thành phần tham dự chuyến khảo sát địa điểm gồm đại diện của 5 ban ngành địa phương, gồm:
 • 1) Sở Kế hoạch và Đầu tư được đại diện bởi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,
 • 2) Sở Tài nguyên và Môi trường,
 • 3) Sở Xây dựng,
 • 4) Các sở, ban ngành liên quan khác tùy vào tính chất dự án,
 • 5) UBND huyện hoặc xã liên quan.

Biên bản về nội dung khảo sát địa điểm dự án sẽ phản ảnh các ý kiến của các bên địa phương về:
 • 1) địa điểm đất mà nhà đầu tư quan tâm có phù hợp cho dự án đầu tư hay không, và
 • 2) các bên liên quan sẽ chịu trách nhiệm đề nghị UBND Tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
 • Ai xác nhận thông tin này?

  Bay NGUYEN, Director, 22/04/2015

  Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

  Cơ quan chịu trách nhiệm

  Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

  35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
  Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

  Bộ phận chịu trách nhiệm

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

  T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

  Người chịu trách nhiệm

  Ông Nguyễn Bay

  Giám đốc
  Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
  Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
  Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License