Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
74
Hoàn thiện thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công
(last modified: 10/4/2015)

Kết quả dự kiến

Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư x3 Hồ sơ  thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Bản vẽ phòng cháy, chữa cháy tỉ lệ 1/50 - 1/200 x3 Bản vẽ phòng cháy, chữa cháy tỉ lệ 1/50 - 1/200
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x3 Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật (in trên giấy A1 hoặc A2) x3 Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật (in trên giấy A1 hoặc A2)
Bộ bản vẽ thiết kế x3 Bộ bản vẽ thiết kế
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
Thuyết minh thiết kế theo quy định tại khoản 3 & 4 Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD x3 Thuyết minh thiết kế theo quy định tại khoản 3 & 4 Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD
File mềm chứa bản vẽ và thuyết minh thiết kế (có thể chép vào USB hoặc đĩa mềm) 01 - File mềm chứa bản vẽ và thuyết minh thiết kế (có thể chép vào USB hoặc đĩa mềm)
Bản vẽ các kết cấu chịu lực chính Bản vẽ các kết cấu chịu lực chính

Các yêu cầu

1. Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở
Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở (bản sao)

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Chi phí chỉ phát sinh nếu công việc này được thuê ngoài.

Thời gian thực hiện

Thời gian chờ đợi chỉ áp dụng khi phải thuê ngoài.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Điều: 78.5, 83.1
2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Điều: 23.3

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư cần phải lập báo cáo thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho việc thi công công trình.
Nếu công trình có xây tầng hầm thì NĐT phải có văn bản phê duyệt biện pháp thi công đảm an toàn cho các công trình kiến trúc lân cận.
Bản vẽ thiết kế phải bao gồm các mục sau:
  • a) Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;
  • b) Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, …);
  • c) Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;
  • d) Gia cố hoặc xử lý nền - móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;
  • đ) Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng - vận hành - khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực);
  • e) Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt (nếu có)..
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License