Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Ký hợp đồng dịch vụ lập bản đồ trích lục khu đất
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
20 ngày  -  25 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Kỹ thuật - Tư vấn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Thành Sơn

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 382 1658

Kết quả dự kiến

Hợp đồng dịch vụ lập bản đồ trích lục hoặc trích đo khu đất x2 Hợp đồng dịch vụ lập bản đồ trích lục hoặc trích đo khu đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định chủ trương đầu tư (bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ ví trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (bản sao)

Thời gian thực hiện

Nếu khu đất đã được lập bản đồ thì thời gian lập bản đồ trích lục mất khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, nếu khu đất chưa được lập bản đồ địa chính thì thời gian đo đạt và lập bản đồ trích lục có thể mất đến 60 ngày.
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 20 ngày - Max. 25 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 5.1.a, 5.3.c, 70.3.b, 77.3, 84.3.a

Thông tin bổ sung

NĐT có thể tiến hành bước này ngày sau khi đã có chủ trương đầu tư và đồng thời với việc xin giấy chứng nhận đầu tư.
Ngày trả tiền phí và nhận bản đồ trích lục được nêu trong hợp đồng dịch vụ.

Khiếu nại: Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Hiến

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 382 0221
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License