Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
45
Lập bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng
(last modified: 10/4/2015)

Kết quả dự kiến

Phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 x3 Phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Nhật ký khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 x3 Nhật ký khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Báo cáo khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 x3 Báo cáo khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Báo cáo kết quả khảo sát tỷ lệ 1/500 x3 Báo cáo kết quả khảo sát tỷ lệ 1/500
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng x3 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
Bản vẽ tổng mặt bằng dự án x3 01 - Bản vẽ tổng mặt bằng dự án
Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 x3 Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ autocad, ảnh, file scan của các văn bản có liên quan 01 - Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ autocad, ảnh, file scan của các văn bản có liên quan
Biên bản về lấy ý kiến của nhân dân x3 Biên bản về lấy ý kiến của nhân dân
x3

Các yêu cầu

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
2. Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
3. Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nôi dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định nôi dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

Thông tin bổ sung

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License