Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
46
Nộp hồ sơ thẩm định thiết kế quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
25 ngày  -  30 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng tiếp nhận và trả kết quả, UBND TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Võ Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 3484
District People's Committees & contacts District People's Committees & contacts

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

1. Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500
Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 (bản chính + 2 bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định chủ trương đầu tư (3 Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy phép duy hoạch đối với khu đất ( bản sao có chứng thực)
4. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (3 bản chính)
5. Phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Phương án kỹ thuật khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (3 bản chính)
6. Nhật ký khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Nhật ký khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (3 bản chính)
7. Biên bản về lấy ý kiến của nhân dân
Biên bản về lấy ý kiến của nhân dân (3 bản chính)
8. Báo cáo kết quả khảo sát tỷ lệ 1/500
Báo cáo kết quả khảo sát tỷ lệ 1/500 (3 bản chính)
9. Báo cáo khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500
Báo cáo khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 (3 bản chính)
NĐT phải phê có vănbản phê duyệt báo cáo này.
10. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ tổng mặt bằng dự án (3 bản chính)
11. Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (3 bản chính)
12. Báo cáo năng lực dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng
Báo cáo năng lực dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng (3 bản chính)
13. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD lưu toàn bộ file thuyết minh và bản vẽ autocad, ảnh, file scan của các văn bản có liên quan (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 25 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Điều: 7, 19.7, 24, 30, 35, 41.2, 44.3.
2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Điều: 15.3.a
3. Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Điều: 31.d, 31.e, 32.2, 33.2.
4. Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Nghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
Điều: 10, 13, 14, 15, 17.2, 18.4.
5. Nghị định 39/2010/NĐ-Cp ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Nghị định 39/2010/NĐ-Cp ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Điều: 15
6. Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành lậut Phòng cháy & chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (tiếng Việt)
Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành lậut Phòng cháy & chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (tiếng Việt)
Điều: 3.7.a
7. Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
Điều: 5
8. Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch đô thị
Điều: 2, 4, 12.
9. Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
Điều: 4, 14.

Thông tin bổ sung

Trung tâm Hành chính Tp Quy Nhơn là một ví dụ minh họa cho 11 UBND cấp huyện nơi mà nhà đầu tư có thể xin quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 tùy thuộc vào vị trí địa lý của khu đất.
hãy tham khảo danh mục các UBND cấp huyện để biết thêm chi tiết về các về các huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Khiếu nại: Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Võ Duy Trinh

Phó phòng
Điện thoại: +84 56 381 7701
Thư điện tử: voduytrinh1978@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License