Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tham dự công tác kiểm đếm thực địa
(last modified: 10/4/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

4h 5 mn  -  8h 10 mn
7 ngày  -  10 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Một địa điểm đất ở tỉnh Bình Định

Kết quả dự kiến

Bản tự kê khai đất và tài sản gắnliền với đất của các hộ dân Bản tự kê khai đất và tài sản gắnliền với đất của các hộ dân
Bản kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất Bản kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ trích lục khu đất (bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản kê tài sản gắn liền với đất (bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 4h - Max. 8h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 69
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 17

Thông tin bổ sung

Tổ công tác sẽ xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phương án này sẽ được thảo luận với NĐT & để điều chỉnh. Sau đó tổ công tác sẽ trình bản điều chỉnh cho Hội đồng bồi thường, GPMB & hỗ trợ tái định cư xem xét.

Ai xác nhận thông tin này?

Sang VAN DO, Mr, 20/04/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License