Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
41
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
15 ngày  -  20 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Cường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 5598, +84 905 460 779
Thư điện tử: cuongt@sxd.binhdinh.gov.vn, trancuongsxd@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Mẫu 1)
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Mẫu 1) (bản chính )
Nếu dự án đầu tư dự kiến là công trình tập trung.
NĐT phải cung cấp những thông tin cụ thể về:
  • dự kiến phạm vi ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
  • dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án, và tổng mức đầu tư
  • năng lực tài chính để thực hiện dự án
hoặc Đơn đề nghị cáp giấy phép quy hoạch (Mẫu 3)
Đơn đề nghị cáp giấy phép quy hoạch (Mẫu 3) (bản chính )
Nếu dự án đầu tư dự kiến là công trình riêng lẻ..
NĐT cũng phải cung cấp những thông tin cụ thể về:
  • dự kiến phạm vi ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
  • dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án, và tổng mức đầu tư
  • năng lực tài chính để thực hiện dự án
2. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ ví trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
Điều: 71
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Điều: 35, 36, 37, 38, 40
3. Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
Điều: 13, 14, 15

Thông tin bổ sung

BƯỚC NÀY CÓ THỂ TIẾN HÀNH NGAY SAU KHI NHẬN ĐƯỢC VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH
Thông báo nộp lệ phí sẽ được gửi cho NĐT khi NĐT quay lại nhận giấy phép quy hoạch

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VIET TRAN, Deputy Director, 18/03/2015

Khiếu nại: Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Danh Dũng

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 983 875 149
Thư điện tử: dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License