Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
47
Nộp lệ phí thẩm định và nhận quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn hoặc phòng quản lý đô thị cấp huyện liên quan

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Tô Vũ Thị Cẩm Vân

Thủ quỹ
Điện thoại: +84 56 382 4907, +84 978 906 965
Thư điện tử: camvanqldt@gmail.com
District People's Committees & contacts District People's Committees & contacts

Kết quả dự kiến

Bảng tổng hợp lệ phí thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 01 - Bảng tổng hợp  lệ phí thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
Giấy nộp tiền lệ phí phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 01 - Giấy nộp tiền lệ phí phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

11.2 % contract value
- -- 5,947,200
Lệ phí phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 - khu đất nhỏ hơn 5 héc ta
Contract value: 53,100,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Tham khảo Điều 5 của Thông tư 01/2013/TT-BXD về hướng dẫn, xác định, thu nộp và quản lý lệ phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị để biết thêm chi tiết về cách tính mức lệ phí .

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Điều: 5

Thông tin bổ sung

Trung tâm Hành chính TP Quy Nhơn chỉ là một ví dụ minh họa cho UBND cấp huyện, thị xã của tỉnh Bình Định mà NĐT phải thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tùy theo vị trí tọa lạc của lô đất.
hãy tham khảo danh mục các đơn vị hành chính cấp huyện ở phần cơ quan chịu trách nhiệm thự chiện thủ tục để biết cụ thể về các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã của tỉnh Bình Định.

Khiếu nại: Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

30 Nguyễn Huệ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2176
Fax: +84 56 382 6076
Thư điện tử: ubandtpquynhon@quynhon.binhdinh.gov.vn
Trang web: http://quynhon.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Võ Duy Trinh

Phó phòng
Điện thoại: +84 56 381 7701
Thư điện tử: voduytrinh1978@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License