Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
58
Nộp lệ phí trước bạ nhà, đất
(last modified: 10/4/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 200000
10 mn  -  15 mn
25 ngày  -  30 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Kế toán_VPĐKQSDĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Anh Đào

thủ quỹ
Điện thoại: +84 56 382 3542, +84 56 381 8418

Kết quả dự kiến

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 01 - Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo lê phí trước bạ nhà, đất (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 100,000
Lệ phí hợp đồng thuê đất - 100.000đ/hợp đồng
VND 100,000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ - 100.000đ/GCN
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 5mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 25 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Điều: 2.1, 5, 6, 7.1
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 63
3. Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (VN)
Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (VN)
Điều: 17.4, 17.5.b, 17.5.c
4. Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng lệ phí trước bạ nhà đất và các loại tài sản khác
Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng lệ phí trước bạ nhà đất và các loại tài sản khác
Điều: 1.1, 4, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.
5. Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Điều: 2, Quyđịnh1

Khiếu nại: Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Phó Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Phạm Thị Hồng Hà

Phó Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8699
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License