Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Nhận văn bản giới thiệu địa điểm
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

08 Hai Bà Trưng , Quy Nhơn
Điện thoại: +84 56 382 0806

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Đỗ Chân Tú

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ
Điện thoại: +84 56 381 8624
Thư điện tử: tudc@stnmt.binhdinh.gov.vn

Kết quả dự kiến

Văn bản giới thiệu địa điểm Văn bản giới thiệu địa điểm

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh, UBND huyện liên quan sẽ ra quyết định thành lập hội đồng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Quyết định này sẽ:
  • 1) nêu cụ thể quy trình bồi thường, GPMB;
  • 2) chỉ định một phó chủ tịch UBND huyện/TP liên quan đảm nhận chức chủ tịch hội đồng BTGPMB;
  • 3) chỉ định các thành viên hội đồng từ các cơ quan, ban ngành liên quan ở địa phương; và
  • 4) chỉ định cơ quan chủ trì của hội đồng để điều phối các quy trình và hoạt động của hội đồng.
  • Một trong các cơ quan cấp huyện/TP sau có thể được chỉ định làm cơ quan chủ trì của hoạt động hội đồng:
  • a) Trung tâm phát triển quỹ đất huyện/thành phố, hoặc
  • b) Phòng TNMT huyện/TP.

Tỉnh Bình Định có 11 huyện/TP và UBND TP Quy Nhơn chỉ là một ví dụ điển hình nhằm mục đích tham khảo cho quy trình này.

Ai xác nhận thông tin này?

Trung Thanh DANG, Deputy Director, 20/04/2015

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

08 Hai Bà Trưng , Quy Nhơn
Điện thoại: +84 56 382 0806

Bộ phận chịu trách nhiệm

Văn phòng (STNMT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hồ Đắc Khánh

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 56 381 3275, +84 121 359 3891
Thư điện tử: khanhhd@stnmt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License