Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nhận bản dịch các tài liệu đã được chứng thực
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Dịch vụ dịch thuật tư nhân có đăng ký chứng thực

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kết quả dự kiến

Hóa đơn thanh toán phí dịch vụ (nếu có yêu cầu) 01 - Hóa đơn thanh toán phí dịch vụ (nếu có yêu cầu)
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính Bản dịch tiếng Việt có chứng thực cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

Các yêu cầu

1. Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật
Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  80,000 / page
- VND 2,400,000
Phí dịch thuật tài liệu: 30 trang
pages: 30
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License