Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
53
Nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

08 Hai Bà Trưng , Quy Nhơn
Điện thoại: +84 56 382 0806

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Hành chính Chi cục Quản lý Đất đại Bình Định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Bùi Thị Thảo

Thủ quỹ
Điện thoại: +84 56 382 1578, +84 935 338 661
Thư điện tử: thaobui160592@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01 - Biên lai thu tiền phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 1,000,000
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Có 3 mức khác nhau đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tùy thuộc vào kích thước khu đất:
  • 1) 500.000đ đối với khu đất dưới 10.000 m2
  • 2) 1.000.000đ đối với khu đất từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2, và
  • 3) 2.000.000đ đối với khu đất lớn hơn 100.000 m2.
    • Trong quy trình này, giả định rằng diện tích khu đất là 10.000 m2 và như vậy phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2 triệu đồng.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bản tỉnh Bình Định
Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bản tỉnh Bình Định
Điều: Phụlục3

Thông tin bổ sung

Sau khi nhà đầu tư nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chi cục Quản lý Đất đại chuyển quyết định cho thuê đất sang Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng Đất để trao cho nhà đầu tư.

Ai xác nhận thông tin này?

Trung Thanh DANG, Deputy Director, 20/04/2015

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

08 Hai Bà Trưng , Quy Nhơn
Điện thoại: +84 56 382 0806

Bộ phận chịu trách nhiệm

Chi Cục Quản lý Đất đại Bình Định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hà Văn Đức

Chi Cục trưởng
Điện thoại: +84 56 382 7114, +84 914 089 137
Thư điện tử: duchv@stnmt.binhdinh.gov.vn, haduc2007@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License