Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
39
Quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
(last modified: 10/4/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng GPMB

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Lê Văn Công hoặc cán bộ liên quan

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 382 9067, +84 906 454 502

Kết quả dự kiến

Chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư 01 - Chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Các yêu cầu

1. Bản kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất
Bản kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất (bản sao)
2. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản sao)
3. Văn bản phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
Văn bản phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (bản sao)

Các chi phí

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
Kết quả này có thể là phần tiền hoàn lại cho nhà đầu tư nếu khoản tạm ứng lớn hơn số tiền thực chi cho bồi thường và quản lý phí. Và cũng có thể nhà đầu tư phải trả thêm nếu khoản tạm ứng chưa đủ khoản thực chi.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 4h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 53
2. Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (VN)
Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (VN)
Điều: 30.4b, 31, 32

Thông tin bổ sung

Nếu nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án theo Khoản 4.b Điều 30, Nghị định 47/2014/NĐCP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Ai xác nhận thông tin này?

Sang VAN DO, Mr, 20/04/2015

Khiếu nại: Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Giám đốc Trung tâm PTQĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Đỗ Văn Sáng

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 389 1067, +84 913 416 961
Thư điện tử: dovansang04ht@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License