Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
77
Nộp hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  40 mn
20 ngày  -  30 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Cường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 5598, +84 905 460 779
Thư điện tử: cuongt@sxd.binhdinh.gov.vn, trancuongsxd@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận & hẹn trả kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 01 - Giấy biên nhận & hẹn trả kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Các yêu cầu

1. Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (2 bản chính)
2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (2 bản sao)
Có đóng dấu của chủ đầu tư
3. Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư
Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư (2 bản chính)
Có đóng dấu của chủ đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy (2 bản sao)
Có đóng dấu của chủ đầu tư
5. Báo cáo ĐTM được chứng thực
Báo cáo ĐTM được chứng thực (2 bản sao)
Có đóng dấu của chủ đầu tư
6. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (2 bản chính)
về
 • 1) Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng;
 • 2) Kinh nghiệm của chủ nhiệmthiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo;
 • 3) Đánh giá về thành phần hồ sơ, chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế có đảmbảo đúng với quy định của pháp luật hay không? Có đảm bảo đúng yêu cầu của chủ đầu tư hay không?
7. Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế
Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (2 bản sao)
Có đóng dấu của chủ đầu tư
8. Bộ bản vẽ thiết kế thi công theo quy định tại khoản 3 và 4, Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD
Bộ bản vẽ thiết kế thi công theo quy định tại khoản 3 và 4, Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD (2 bản chính)
Bản vẽ thiết kế phải bao gồm các mục sau:
 • a) Mặt bằng hiện trạng và vị trí hướng tuyến công trình trên quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;
 • b) Tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích xây dựng, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng, …);
 • c) Thiết kế công trình: Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục và toàn bộ công trình; các bản vẽ thiết kế công nghệ, thiết kế biện pháp thi công có liên quan đến thiết kế xây dựng;
 • d) Gia cố hoặc xử lý nền - móng, kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, …;
 • đ) Thiết kế chi tiết các liên kết chính, liên kết quan trọng của kết cấu chịu lực chính và các cấu tạo bắt buộc (cấu tạo để an toàn khi sử dụng - vận hành - khai thác, cấu tạo để kháng chấn, cấu tạo để chống ăn mòn, xâm thực);
 • e) Thiết kế phòng chống cháy nổ, thoát hiểm đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt (được đính kèm dưới đây)..
9. Bô bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt
Bô bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy tỷ lệ 1/50-1/200 được đóng dấu thẩm duyệt (bản chính + bản sao)
10. Thuyết minh thiết kế theo quy định tại khoản 3 & 4 Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD
Thuyết minh thiết kế theo quy định tại khoản 3 & 4 Điều 7 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD (2 bản chính)
11. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (bản chính + bản sao)
12. 01 - Libre deuda de patente
File mềm chứa bản vẽ và thuyết minh thiết kế (có thể chép vào USB hoặc đĩa mềm) (bản chính )

Thời gian thực hiện

Ngày hẹn trả kết quả được ghi trong giấy biên nhận hồ sơ & hẹn trả kết quả
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 20 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Điều: 57
2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Điều: 26.1.b, 29, 30.4
3. Decision 11/2015/QD-UBND dated 30/06/2015 by Binh Dinh Provincial People's Committee, promulgating protocols on authorization, decentralization, signing responsibilities for evaluation, approval of construction projects and designs, cost estimates of construction projects in the province
Decision 11/2015/QD-UBND dated 30/06/2015 by Binh Dinh Provincial People's Committee, promulgating protocols on authorization, decentralization, signing responsibilities for evaluation, approval of construction projects and designs, cost estimates of construction projects in the province
Điều: 6.3.a, 6.3.c

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VIET TRAN, Deputy Director, 15/04/2015

Khiếu nại: Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Danh Dũng

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 983 875 149
Thư điện tử: dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License