Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
34
Tham dự cuộc họp triển khai công tác bồi thường, GPMB
(last modified: 10/4/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

2h 5 mn  -  4h 10 mn
30 ngày  -  40 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng GPMB

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Lê Văn Công hoặc cán bộ liên quan

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 382 9067, +84 906 454 502

Kết quả dự kiến

Thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước về bồi thường, GPMB Thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước về bồi thường, GPMB

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 4h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 40 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 69.1.a

Thông tin bổ sung

Tại cuộc họp tổ công tác của trung tâm sẽ phát tờ khai về đất và tài sản trên đất cho các đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất và hướng dẫn họ ghi hồ sơ kê khai diện tích, tình trạng và tài sản trên đất.
Khi đã thu được tất cả các bản kê khai, trung tâm sẽ bố trí cuộc họp với NĐT tại văn phòng trung tâm để thảo luận cũng như nhận bản sao của các bản kê khai. NĐT phải có xác nhận và yêu cầu trung tâm thực hiện công tác kiểm đếm thực địa thì trung tâm mới có thể tiến hành công tác kiểm đếm. Quá trình kiểm đếm thực địa có thể mất đến 60 ngày kể cả 10 ngày chờ trước khi tiến hành kiểm đếm thực địa đất & tài sản trên đất theo quy định của Điều 69.1.d của Luật Đất đai só 45/2013/QH13.

Ai xác nhận thông tin này?

Sang VAN DO, Mr, 20/04/2015

Khiếu nại: Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Cơ quan chịu trách nhiệm

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 9067/+84 56 382 9067

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Giám đốc Trung tâm PTQĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Đỗ Văn Sáng

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 389 1067, +84 913 416 961
Thư điện tử: dovansang04ht@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License