Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Quy Nhơn

address Địa chỉ:
Tầng #4, 20-22 Đào Duy Từ
telephone Điện thoại:
+84 56 381 9067 / +84 56 382 9067

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng GPMB

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Lê Văn Công hoặc cán bộ liên quan
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 382 9067 / +84 906 454 502

Phòng Giám đốc Trung tâm PTQĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Đỗ Văn Sáng
Giám đốc
Điện thoại  +84 56 389 1067 / +84 913 416 961
Thư điện tử  dovansang04ht@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License