Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
16
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 12/14/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
6 ngày  -  15 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Hiền

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 7468, +84 988 089 788
Thư điện tử: ipcbinhdinh@gmail.com, lehiensilence@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy nhận hồ sơ hẹn trả kết quả đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư 01 - Giấy nhận hồ sơ hẹn trả kết quả đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức Ủy quyền
Đối với tất cả các loại nhà đầu tư
1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính + bản sao)
2. Thuyết minh dự án
Thuyết minh dự án (bản chính + bản sao)
Nhà đầu tư hoặc một công ty tư vấn có tư cách pháp nhân có thể lập đề xuất dự án đầu tư
3. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (bản chính + bản sao)
Tài liệu này dành cho một số loại điều lệ công ty khác nhau, gồm công ty TNHH MTV, 2 TV trở lên, công ty cổ phần và công ty liên doanh. NĐT cần phải chọn bản dự thảo điều lệ công ty nào phù hợp nhất với công ty của chính mình. Cho dù sử dụng loại mẫu bản dự thảo nào, cần phải lưu ý rằng chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện hợp pháp của công ty phải ký tên vào trang cuối cùng và tất cả các trang còn lại phải được ký nháy.
4. Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (bản chính + bản sao)
Đối với công ty TNHH 2 TV trở lên
hoặc Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (2 bản chính)
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (bản chính + bản sao)
Đối với công ty cổ phần
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư được chứng thực (bản sao + bản sao có chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ ví trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (2 bản sao)
Đối với NĐT cá nhân, cần bổ sung thêm
1. Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính (bản chính + bản sao)
Nhà đầu tư tự lập vào chịu trách nhiệm.
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (bản sao + bản sao có chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (bản sao + bản sao có chứng thực)
Đối với NĐT tổ chức, cần bổ sung
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao + bản sao có chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất (bản chính + bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính + bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của NĐT tổ chức (bản sao + bản sao có chứng thực)
Hồ sơ kèm theo nếu thành lập công ty liên doanh giữa NĐT nước ngoài và NĐT trong nước
1. Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh (bản chính + bản sao)
2. Văn bản của cơ quan thẩm quyền chấp thuận việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư
Văn bản của cơ quan thẩm quyền chấp thuận việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đầu tư (bản chính + bản sao)
Nếu vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đối ứng
Hồ sơ kèm theo nếu tổng vốn đầu tư là từ 300 tỉ đồng trở lên
1. Giải trình kinh tế-kỹ thuật
Giải trình kinh tế-kỹ thuật (bản chính + bản sao)
hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi
Hồ sơ kèm theo nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (bản chính + bản sao)
ủy quyền cho người Việt nộp hồ sơ
2. 01 - Libre deuda de patente
Thẻ căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính + bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 6 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Điều: 36.1, 37.1, 38.2, 38.3.

Thông tin bổ sung

Số lượng bộ hồ sơ:
  • - Một bộ gốc đối với các dự án đầu tư có tổng vốn dưới 300 tỉ đồng; và
  • - Tám bộ hồ sơ với ít nhất một bộ gốc đối với các dự án đầu tư có tổng vốn từ 300 tỉ đồng trở lên.

Lưu ý:
  • a. tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt.
  • b. Các tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự không được quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
  • c. Quy trình này chỉ danh cho các dự án đầu tư không điều kiện.
  • d. Ngàyhẹn trả kết quả được ghi trong giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Ai xác nhận thông tin này?

Bay NGUYEN, Director, 18/05/2015

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Bay

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License