Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

address Địa chỉ:
08 Hai Bà Trưng
telephone Điện thoại:
+84 56 382 0806

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Đỗ Chân Tú
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ
Điện thoại  +84 56 381 8624
Thư điện tử  tudc@stnmt.binhdinh.gov.vn

Văn phòng (STNMT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Hồ Đắc Khánh
Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 56 381 3275 / +84 121 359 3891
Thư điện tử  khanhhd@stnmt.binhdinh.gov.vn

Chi Cục Quản lý Đất đại Bình Định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Hà Văn Đức
Chi Cục trưởng
Điện thoại  +84 56 382 7114 / +84 914 089 137

Phòng Hành chính Chi cục Quản lý Đất đại Bình Định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Bùi Thị Thảo
Thủ quỹ
Điện thoại  +84 56 382 1578 / +84 935 338 661
Thư điện tử  thaobui160592@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License