Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Xây dựng Bình Định

address Địa chỉ:
32 Lý Thường Kiệt
telephone Điện thoại:
+84 56 382 2882

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Trần Cường
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 381 5598 / +84 905 460 779

Phòng văn thư (SXD)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Dương Thị Tú Trinh
Thu ngân
Điện thoại  +84 56 382 9056 / +84 962 434 445
Thư điện tử  trinhdtt@sxd.binhdinh.gov.vn

Văn phòng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Nguyễn Danh Dũng
Chánh văn phòng
Điện thoại  +84 983 875 149
Thư điện tử  dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License