Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

address Địa chỉ:
35 Lê Lợi
telephone Điện thoại:
+84 56 381 8886 / +84 56 381 4814

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Phó Giám đốc Sở KHĐT

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy
Phó Giám đốc
Điện thoại  +84 56 382 4015 / +84 914 099 200

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Nguyễn Bay
Giám đốc
Điện thoại  +84 56 381 8886 / +84 913 475 933
Thư điện tử  bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Lê Thị Hiền
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 381 7468 / +84 988 089 788
Mr Vo Thanh Duy
Expert
Điện thoại  +84 56 381 7468 / +84 983 901 128

Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Nguyễn Thị Hồng Sỹ
cán bộ về chủ trương đầu tư
Điện thoại  +84 983 167 137
Thư điện tử  hanhsyipc@gmail.com
Ông Nguyễn Chí Nghĩa
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 388 8889

Phòng Đăng ký Kinh doanh

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Nguyễn Thế Vũ
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 381 4814
Bà Hồ Kim Hạnh
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 381 4814
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License