Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn

address Địa chỉ:
30 Nguyễn Huệ
telephone Điện thoại:
+84 56 382 2176

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng tiếp nhận và trả kết quả, UBND TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 382 3136
Máy bấm số
Bà Huỳnh Thị Mỹ Nhung
Thu ngân
Điện thoại  +84 168 413 3303
Ông Ngô Đình Nam
Trưởng phòng, Phòng Tư pháp TP Quy Nhơn
Điện thoại  +84 914 028 273
Bà Lê Thị Mậu
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ
Điện thoại  +84 56 382 3136
Bà Võ Thị Minh Nguyệt
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 381 3484

Phòng TNMT TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Phòng Tư pháp TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Phòng TNMT TP Quy Nhơn hoặc phòng TNMT của huyện liên quan

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Phan Thanh Đạm hoặc trưởng phòng TNMT huyện liên quan
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 381 3704

Phòng Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn hoặc phòng phó chủ tịch UBND huyện liên quan

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Ngô Hoàng Nam hoặc phó chủ tịch huyện liên quan phụ trách về tài nguyên
Phó Chủ tịch phục trách TNMT
Điện thoại  +84 56 382 2063

Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Võ Duy Trinh
Phó phòng
Điện thoại  +84 56 381 7701
Thư điện tử  voduytrinh1978@gmail.com

Phòng TNMT TP Quy Nhơn hoặc phòng TNMT của huyện liên quan

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Huỳnh Nguyên Lộc
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 382 5811 / +84 127 662 7790

Phòng Quản lý Đô thị TP Quy Nhơn hoặc phòng quản lý đô thị cấp huyện liên quan

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Tô Vũ Thị Cẩm Vân
Thủ quỹ
Điện thoại  +84 56 382 4907 / +84 978 906 965
Thư điện tử  camvanqldt@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License