Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

address Địa chỉ:
518-520 Trần Hưng Đạo
telephone Điện thoại:
+84 56 381 8418

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Kỹ thuật - Tư vấn

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Phạm Thị Hồng Hà
Phó Giám đốc
Điện thoại  +84 56 381 8699
Ông Nguyễn Thành Sơn
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 382 1658
Ông Nguyễn Hiến
Giám đốc
Điện thoại  +84 56 382 0221

Phòng Kế toán_VPĐKQSDĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Lê Thị Anh Đào
thủ quỹ
Điện thoại  +84 56 382 3542 / +84 56 381 8418

Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả Hồ sơ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Đỗ Hữu Hiệp
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ
Điện thoại  +84 56 381 8418
Thư điện tử  vpdkqsddbinhdinh@gmail.com

Phòng Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Phòng Phó Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License