Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
13
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư
(last modified: 9/29/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  40 mn
30 ngày  -  40 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Chí Nghĩa

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 388 8889
Thư điện tử: ipcbinhdinh@gmail.com, nghiaipcbinhdinh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức Ủy quyền
1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính )
2. Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3)
Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3) (bản chính )
Nêu rõ tên nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô, tổng vốn đầu tư, huy động vốn, địa điểm đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu về lao động, đề xuất hỗ trợ đầu tư, đánh giá tác động kinh tế-xã hội của dự án đầu tư.
3. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án (Mẫu I.4)
Đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án (Mẫu I.4) (bản chính )
4. Hợp đồng nguyên tắc thuê đất
Hợp đồng nguyên tắc thuê đất (bản sao)
5. Giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.5)
Giải trình về công nghệ thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.5) (bản chính )
Thành phần hồ sơ bổ sung đối với NĐT cá nhân
1. Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Mẫu I.6)
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Mẫu I.6) (bản chính )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt của sao kê tài khoản đã được xác nhận bởi lãnh sự quán
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân
Thành phần hồ sơ bổ sung đối với NĐT tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất
hoặc Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của NĐT tổ chức
Nếu ủy quyền cho cá nhân hợp pháp nộp hồ sơ
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính )
Nếu thư ủy quyền viết bằng tiếng Anh thì phải có bản dịch đính kèm.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của CMND của người Việt được ủy quyền

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 40 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Điều: 32, 33
2. Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 của Bộ Kế Hoạch-Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư
Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 của Bộ Kế Hoạch-Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư
Điều: 1.b

Thông tin bổ sung

Lưu ý:
  • a. Tất cả các hồ sơ có xuất xứ từ nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt.
  • b. Các bản hợp pháp hóa lãnh sự của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương phải được thực hiện trong vòng 3 tháng trước khi nộp hồ sơ
  • c. Nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào Hệ thống thông tin điện tử quốc gia về đầu tư nước ngoài: https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi. Tài khoản chỉ có giá trị trong thời gian xử lý hồ sơ. Tên tài khoản và mật khẫu truy cập sẽ được gửi đến địa chỉ email của người nộp hồ sơ.

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Bay

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License