Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Nộp lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 9/29/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 5000000
10 mn  -  20 mn
25 ngày  -  30 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Tầng 2, 387 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2109

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Văn thư (Chi cục BVMT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Đinh Thị Minh Trang

Kế toán
Điện thoại: +84 914 777 359

Kết quả dự kiến

Giấy nộp tiền lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 - Giấy nộp tiền lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Giấy mời họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 - Giấy mời họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
Lệ phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Bốn ngày trước khi có cuộc họp, NĐT sẽ nhận được giấy mời dự họp thông quan kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 25 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Điều: 20.3.b
2. Thông tư 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức mức thu, chế độ nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thông tư 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức mức thu, chế độ nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Điều: 1, 2, 3
3. Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Điều: I.2

Ai xác nhận thông tin này?

Huong Thanh Thi HA, Directo, 07/02/2014

Khiếu nại: Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Tầng 2, 387 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2109

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tổng hợp

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Thanh Hiện

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 914 637 389
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License