Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
16
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 12/14/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
6 ngày  -  15 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Hiền

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 7468, +84 988 089 788
Thư điện tử: ipcbinhdinh@gmail.com, lehiensilence@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy nhận hồ sơ hẹn trả kết quả đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư 01 - Giấy nhận hồ sơ hẹn trả kết quả đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức Ủy quyền
Đối với tất cả các nhà đầu tư
1. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (bản chính + bản sao)
2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV, 2 TV hoặc công ty cổ phần
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp đối với công ty TNHH MTV, 2 TV hoặc công ty cổ phần (bản chính + bản sao)
Tất cả các thành viên phải ký vào tất cả các trang.
3. Danh sách thành viên
Danh sách thành viên (bản chính + bản sao)
đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
hoặc Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Danh sách người đại diện theo ủy quyền (bản chính + bản sao)
đối với công ty TNHH MTV có từ 2 đại diện theo ủy quyền trở lên
hoặc Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách cổ đông sáng lập (bản chính + bản sao)
đối với công ty cổ phần
4. Hợp đồng nguyên tắc thuê đất
Hợp đồng nguyên tắc thuê đất (bản sao + bản sao có chứng thực)
5. Thuyết minh dự án
Thuyết minh dự án (bản chính + bản sao)
Nhà đầu tư hoặc một công ty tư vấn có tư cách pháp nhân có thể lập đề xuất dự án đầu tư
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư được chứng thực (bản chính + bản sao)
Thành phần hồ sơ bổ sung nếu nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với một nhà đầu tư trong nước
1. Hợp đồng liên doanh
Hợp đồng liên doanh (bản chính + bản sao)
hai bên liên doanh phải ký vào tất cả các trang và ký tên, đóng dấu trên trang cuối
2. Văn bản của cơ quan thẩm quyền chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư vào liên doanh
Văn bản của cơ quan thẩm quyền chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư vào liên doanh (bản chính + bản sao)
trong trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào công ty liên doanh
Đối với các dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên: 08 bộ hồ sơ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc đồng thời kèm theo tài liệu dưới đây:
1. Giải trình kinh tế-kỹ thuật
Giải trình kinh tế-kỹ thuật (bản chính + bản sao)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
Thành phần hồ sơ kèm theo đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (bản sao + bản sao có chứng thực)
hoặc Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính (bản chính + bản sao)
Nhà đầu tư tự lập vào chịu trách nhiệm.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (bản sao + bản sao có chứng thực)
Thành phần hồ sơ kèm theo đối nhà đầu tư tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao + bản sao có chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất (bản sao + bản sao có chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính + bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của NĐT tổ chức (bản sao + bản sao có chứng thực)
Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền (bản chính + bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của CMND của người Việt được ủy quyền (bản sao + bản sao có chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 6 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2005
Điều: 46, 47, 48, 50
2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
Điều: 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23
3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều: 4, 6.2, 7.3, 8, 40.1, 40.4, 44, 45, 49, 53, 54, 58
4. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Điều: 5, 20, 21, 24, 25, 29
5. Nghị định 05/2013/NĐ-Cp ngày 09/01/2013 của Chính phủ cửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-Cp ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-Cp ngày 09/01/2013 của Chính phủ cửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-Cp ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Điều: 1.1, 1.2
6. Quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu chuẩn cho các thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu chuẩn cho các thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Điều: I-3, I-8, I-9, I-10
7. Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp
Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp
Điều: 9, 15
8. Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Điều: 7.1

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Bay

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License