Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
35
Nộp lệ phí trước bạ đất và lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ
(last modified: 9/29/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 12600000
10 mn  -  20 mn
7 ngày  -  10 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Kế toán_VPĐKQSDĐ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Anh Đào

thủ quỹ
Điện thoại: +84 56 382 3542, +84 56 381 8418

Kết quả dự kiến

Giấy nộp tiền lệ phí trước bạ đất & lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01 - Giấy nộp tiền lệ phí trước bạ đất & lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Giấy nộp tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01 - Giấy nộp tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo lê phí trước bạ nhà, đất (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

0.5 % total value
- VND 12,500,000
Lệ phí trước bạ đất
Value of land plot: 2,500,000,000
VND 100,000
Lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Phương thức thanh toán: tiền mặt, Chuyển khoản
Land price Binh Dinh 2015 Land price Binh Dinh 2015

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
Điều: 2.1, 5, 6, 7.1
2. Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng lệ phí trước bạ nhà đất và các loại tài sản khác
Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng lệ phí trước bạ nhà đất và các loại tài sản khác
Điều: 1.1, 4, 5.1.1, 5.2.1, 6.1.
3. Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/08/2011 của UBND tỉnh Bình Định sửa đổi, bổ sung một số phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
Điều: 2, Phụlục:2

Khiếu nại: Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất tỉnh Bình Định

518-520 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8418

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Phó Giám đốc

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Phạm Thị Hồng Hà

Phó Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8699
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License