Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Ký hợp đồng thuê đất
(last modified: 9/29/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty phát triển hạ tầng bất kỳ

Bình Định

Industrial clusters in Binh Dinh Industrial clusters in Binh Dinh

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất x3 Hợp đồng thuê đất
Trích lục thửa đất 01 - Trích lục thửa đất
Thông báo ngày, giờ thực hiện bàn giao mốc giới trên thực địa 01 - Thông báo ngày, giờ thực hiện bàn giao mốc giới trên thực địa

Các yêu cầu

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chứng thực
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chứng thực (bản chính )
2. Hợp đồng nguyên tắc thuê đất
Hợp đồng nguyên tắc thuê đất (bản chính )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật

Các chi phí

Phương thức thanh toán:
20% giá trị hợp đồng thuê đất đã được đặt cọc sau khi ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ và do vậy 80% còn lại của giá trị hợp đồng thuê đất thời hạn 50 năm sẽ được trả cho công ty phát triển hạ tầng sau khi ký xong hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng là 160.000 USD - 32.000 USD = 128.000 USD.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
Điều: 175, 185
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Điều: 51.2
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License