Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ
(last modified: 9/29/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cụm công nghiệp bất kỳ tại Bình Định


Industrial clusters in Binh Dinh Industrial clusters in Binh Dinh

Kết quả dự kiến

Hợp đồng nguyên tắc thuê đất Hợp đồng nguyên tắc thuê đất

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức
1. Biên bản về nội dung khảo sát địa điểm dự án
Biên bản về nội dung khảo sát địa điểm dự án (bản chính )
Đối với nhà đầu tư cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (bản chính )
Đối với nhà đầu tư tổ chức
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản chính )
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của đại diện hợp pháp của NĐT là tổ chức (bản chính )

Các chi phí

Phương thức thanh toán:
Saukhi hợp đồng nguyên tắc thuê đất được ký với công ty phát triển hạ tầng của cụm công nghiệp, nhà đầu tư phải đặt cọc 20% giá trị hợp đồng. Giả định rằng nhà đầu tư thuê một hec ta đất với đơn giá 16 USD/m2 trong thời gian 50 năm. Giá trị đặt cọc phải là 32.000 USD. Giá trị còn lại của hợp đồng là 80% sẽ được trả hết khi ký hợp đồng thuê đất chính thức.
Nhà đầu tư nên trả khoản tiền này bằng phương thức chuyển khoản.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 3h

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
Điều: II.5
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License