Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nộp hồ sơ xin xác thực của lãnh sự quán
(last modified: 9/29/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
2 ngày  -  5 ngày

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức
Đối với các NĐT tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
tài liệu đã được xác nhận hợp pháp lãnh sự (bản chính + bản sao)
hoặc các tài liệu tương đương
2. Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư
Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư (bản chính + bản sao)
hoặc Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (2 bản chính)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (bản chính + bản sao)
Đối với các NĐT cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Sao kê tài khoản ngân hàng (bản chính + bản sao)
Lưu ý: Cần phải nộp bản chính để kiểm tra.

Các chi phí

Lệ phí xác thực lãnh sự các giấy tờ có xuất xứ nước ngoài có thể khác nhau tùy theo quy định của các lãnh sự quán.

Thời gian thực hiện

Thời gian cần thiết để xác thực lãnh sự tùy thuộc vào từng tòa đại sứ hoặc tòa lãnh sự.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Các giấy tờ có xuất xứ ở nước ngoài phải được xác thực lãnh sự tại lãnh sự quán của NĐT có trụ sở tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số quốc gia chưa thiết lập văn phòng ngoại giao tại Việt Nam và như vậy các nhà đầu tư của những quốc gia này nên xác thực lãnh sự cho các tài liệu của họ tại các văn phòng ngoại giao hoặc lãnh sự quán ở nước gần nhất nếu được.
Nếu NĐT không thể nộp các tài liệu bản chính cho đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, thì NĐT nên chứng thực các tài liệu này tại văn phòng công chứng nơi mình cư trú trước khi nộp bản sao cho đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License