Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
41
Nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở
(last modified: 9/29/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  40 mn
20 ngày  -  30 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Cường

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 381 5598, +84 905 460 779
Thư điện tử: cuongt@sxd.binhdinh.gov.vn, trancuongsxd@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (bản chính )
2. Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở
Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở (bản chính )
3. Thuyết minh thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở (bản chính )
4. Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế
Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế (bản chính )
hoặc bản sao có dấu và chữ ký của chủ đầu tư.
5. Văn bản phê duyệt báo cáo ĐTM
Văn bản phê duyệt báo cáo ĐTM (bản sao)
có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư
6. Thuyết minh dự án
Thuyết minh dự án (bản chính )
theo điều 54, Luật Xây dựng
7. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)
có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư
8. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ trích lục khu đất (bản sao)
có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư
9. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dựng đất được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dựng đất được chứng thực (bản chính )
có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư
10. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định chủ trương đầu tư (bản sao)
có ký tên và đóng dấu của chủ đầu tư
Tất cả các bản sao trong bộ hồ sơ cần phải được chủ đầu tư ký tên và đóng dấu.

Thời gian thực hiện

20 ngày làm việc cho các dự án xây dựng thuộc nhóm C và 30 ngày làm việc cho các dựa án xây dựng thuộc nhóm B kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 20 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Điều: 82.3, 82.4, 82, 5, 82.6
2. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Điều: 9, 10.1, 11.3.
3. Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Điều: 15.2
4. Decision 11/2015/QD-UBND dated 30/06/2015 by Binh Dinh Provincial People's Committee, promulgating protocols on authorization, decentralization, signing responsibilities for evaluation, approval of construction projects and designs, cost estimates of construction projects in the province
Decision 11/2015/QD-UBND dated 30/06/2015 by Binh Dinh Provincial People's Committee, promulgating protocols on authorization, decentralization, signing responsibilities for evaluation, approval of construction projects and designs, cost estimates of construction projects in the province
Điều: 5.3

Ai xác nhận thông tin này?

Bao VIET TRAN, Deputy Director, 25/03/2015

Khiếu nại: Sở Xây dựng Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Xây dựng Bình Định

32 Lý Thường Kiệt , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2882
Trang web: http://sxd.binhdinh.gov.vn/

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Tiếp nhận Hồ sơ và Trả Kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Danh Dũng

Chánh văn phòng
Điện thoại: +84 983 875 149
Thư điện tử: dungnd@sxd.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License