Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư
(last modified: 9/29/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

1h 5 mn  -  2h 10 mn
0.5ngày  -  2 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Chí Nghĩa

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 388 8889
Thư điện tử: ipcbinhdinh@gmail.com, nghiaipcbinhdinh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Mẫu Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Mẫu Bản đăng ký/Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Mẫu điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
Mẫu điều lệ công tác TNHH 2 TV trở lên Mẫu điều lệ công tác TNHH 2 TV trở lên
Mẫu điều lệ công ty cổ phần Mẫu điều lệ công ty cổ phần
Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH 2 TV trở lên
Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Mẫu danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền
Chuyến đi thực địa được bố trí Chuyến đi thực địa được bố trí

Thời gian thực hiện

Sau cuộc họp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư sẽ bố trí các chuyến đi thực địa và sẽ liên hệ với NĐT bằng điện thoại hoặc email. Thời gian chờ đợi trước khi thực hiện chuyến đi thực địa có thể mất từ 1/2 đến 2 ngày.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 0.5ngày - Max. 2 ngày

Ai xác nhận thông tin này?

Bay NGUYEN, Director, 22/04/2015

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Bay

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License