Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Nhận văn bản tham gia ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở
(last modified: 9/29/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ

65 Hà Huy Tập , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9385

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Tham mưu_PCCC

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Lê Văn Hoà

Đội trưởng
Điện thoại: +83 56 386 9386

Kết quả dự kiến

Văn bản tham gia ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở Văn bản tham gia ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở

Các yêu cầu

Ủy quyền
1. 01 - Libre deuda de patente
GIấy hẹn trả kết quả xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở (bản chính )
Nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

30 % construction project cost
- VND 8,395,200
30% lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với thiết kế xây dựng - 27.984.000 x 30%
project: 27,984,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt,

Giả định rằng chi dự toán phí đầu tư công trình xây dựng là 44 tỉ đồng. Mức phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho dự án xây dựng có dự toán kinh phí 44 tỉ đồng là 0,0636. Phí thẩm duyệt PCCC được tính như sau:

44.000.000.000đ x 0,0636% = 27.984.000đ.

Có 3 công thức khác nhau để tính lệ phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tùy thuộc vào mức chi phí dự toán cho công trình:
  • 1) dưới 15 tỉ
  • 2) trùng với các mức ghi trên biểu thức, và
  • 3) nằm giữa các mức ghi trên biểu thức

HÃY DÙNG BẢNG ECEL DƯỚI ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC TÍNH PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Theo khoản 2.b Điều 5, Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, đối với thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên lệ phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy được nộp thành hai lần 30% số tiền phí thẩm duyệt phải nộp theo quy định, trong thời gian kể từ khi nộp đủ hồ sơ thiết kế cơ sở đến trước khi cơ quan thẩm duyệt có văn bản trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở; nộp số tiền phí còn lại (70%) trong thời gian kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc thiết kế bản vẽ thi công) đến trước khi được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Fee for evaluation of fire prevention and fighting section in conceptual plans Fee for evaluation of fire prevention and fighting section in conceptual plans

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đồi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy.
Điều: 15.9
2. Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Điều: 2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2.b, PhụlụcII

Ai xác nhận thông tin này?

Xuan Chi TRAN, Police Colonel, 24/04/2015

Khiếu nại: Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ

65 Hà Huy Tập , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9385

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Tham mưu_PCCC

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Phạm Đình Trung

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 386 9281, +84 905 030 114
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License