Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư
(last modified: 9/29/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  35 mn
30 ngày  -  40 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Chí Nghĩa

Chuyên viên
Điện thoại: +84 56 388 8889
Thư điện tử: ipcbinhdinh@gmail.com, nghiaipcbinhdinh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy tiếp nhận hồ sơ & hẹn trả kết quả 01 - Giấy tiếp nhận hồ sơ & hẹn trả kết quả

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cá nhân Nhà đầu tư tổ chức Ủy quyền
Đối với tất cả các nhà đầu tư
1. Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (bản chính )
Văn bản này phải được NĐT ký tên và đóng dấu nếu NĐT là công ty/doanh nghiệp, hoặc chỉ cần ký tên nếu NĐT là cá nhân và chưa có con dấu hợp pháp.
2. Thuyết minh dự án
Thuyết minh dự án (bản chính + 4 bản sao)
Hồ sơ kèm theo đối với NĐT cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của NĐT cá nhân (5 Bản sao chứng thực)
Thành phần hồ sơ kèm theo đối với NĐT doanh nghiệp
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (4 bản sao + 5 Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền-đại diện (bản chính + 4 bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của NĐT tổ chức (5 Bản sao chứng thực)
Đối với người được ủy quyền thực hiện quy trình
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy ủy quyền đại diện (VN) (bản chính )
Giấy ủy quyền phải được dịch sang tiếng Việt nếu bản chính được viết bằng tiếng Anh.
2. 01 - Libre deuda de patente
Thẻ căn cước công dân, giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền (bản chính )

Thời gian thực hiện

Nếu lĩnh vực đầu tư, địa điểm thuê đất và quy hoạch xây dựng thuộc các lĩnh vực, khu vực đã được phê duyệt sẵn thì thời gian xử lý và phê duyệt chủ trương đầu tư chỉ mất 7 ngày. Ngược lại, thời gian xử lý và phê duyệt sẽ kéo dài đến 15 ngày.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 25mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 40 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
Điều: 32, 33
2. Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 của Bộ Kế Hoạch-Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư
Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 của Bộ Kế Hoạch-Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư
Điều: 1.b

Ai xác nhận thông tin này?

Bay NGUYEN, Director, 22/04/2015

Khiếu nại: Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

Cơ quan chịu trách nhiệm

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)

35 Lê Lợi , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 381 8886/+84 56 381 4814
Trang web: http://skhdt.binhdinh.gov.vn/, http://tinyurl.com/ngzxdzu

Bộ phận chịu trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định (IPC)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Bay

Giám đốc
Điện thoại: +84 56 381 8886, +84 913 475 933
Thư điện tử: bayn@skhdt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License