Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ

address Địa chỉ:
65 Hà Huy Tập
telephone Điện thoại:
+84 56 386 9385

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Đội Tham mưu_PCCC

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Huỳnh Đức Lý
Sĩ quan
Điện thoại  +84 982 251 823
Ông Lê Văn Hoà
Đội trưởng
Điện thoại  +83 56 386 9386
Ông Phạm Đình Trung
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 386 9281 / +84 905 030 114
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License