Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nhà đầu tư

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận lãnh sự_NZ

Bà Phan Nga
Phụ trách hành chính
Điện thoại  +84 903 230 507
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License