Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

address Địa chỉ:
Tầng 2, 387 Trần Hưng Đạo
telephone Điện thoại:
+84 56 382 2109

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Văn thư (Chi cục BVMT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Đinh Thị Minh Trang
Kế toán
Điện thoại  +84 914 777 359

Phòng Tổng hợp

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Trần Thanh Hiện
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 914 637 389

Phòng Thẩm định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Võ Thị Thắm
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 374 9457 / +84 905 967 606
Thư điện tử  vo_tham_cn@yahoo.com

Văn phòng Trưởng Chi cục BVMT

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Hà Thị Thanh Hương
Chi cục trưởng
Điện thoại  +84 56 382 0919 / +84 905 532 229
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License