Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
37
Lập thiết kế sơ sở
(last modified: 9/27/2015)

Kết quả dự kiến

Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở Thuyết minh thiết kế cơ sở
Báo cáo năng lực tư vấn thiết kế xây dựng Báo cáo năng lực tư vấn thiết kế xây dựng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ trích lục đất (bản sao)
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

Các chi phí

Chi phí chỉ áp dụng khi NĐT thuê công ty dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng lập thiết kế cơ sở

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Điều: 46, 48, 49, 50.2, 53, 54.2.b, 56, 57
2. Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 19/06/2009
Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 19/06/2009
Điều: 1.1
3. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phù về quản lý dự án, đấu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phù về quản lý dự án, đấu tư xây dựng công trình
Điều: 8, 11.3, 13.1.b, 16.1.a, 16.2.b
4. Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2010 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2010 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều: 20

Thông tin bổ sung

Xin hãy tham khảo Điều 13.1.b của Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng để biết thêm thông tin khi nào NĐT cần lập thiết kế xây dựng hai hoặc ba bước.

Trong trường hợp cần lập thiết kế xây dựng một bước, NĐT chỉ cần lập thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kinh tế kỹ thuật là đủ bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

NĐT có thể tự lập thiết kế xây dựng nếu có đủ kiến trúc sư và kỹ sư đáp ứng được các yêu cầu theo điều 36 của Nghị định 12/2009/NĐ-Cp về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nếu không, NĐT sẽ phải thuê công ty dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng có tư cách pháp nhân lập thiết kế xây dựng, Chi phí thiết kế sẽ phát sinh trong trường hợp đó.

LƯU Ý:Dự toán chi phí xây dựng được cung cấp trong 'báo cáo kinh tế kỹ thuật' sẽ được dùng cho việc tính phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và sau đó tính lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở trong các bước về sau.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License