Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
40
Nộp lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở
(last modified: 9/27/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 2882000
15 mn  -  30 mn
10 ngày  -  15 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Văn phòng (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Huỳnh Thị Bích Phượng

Kế toán
Điện thoại: +84 56 384 6519, +84 976 670 759
Thư điện tử: phuonghtb@kkt.binhdinh.gov.vn, htbphuong04@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền lệ phí (tham gia ý kiến thiết kế cơ sở) 01 - Biên lai thu tiền lệ phí (tham gia ý kiến thiết kế cơ sở)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thông báo lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

25 % construction project evaluation charge
- VND 2,882,000
Evaluation charge: 11,528,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Xin hãy tham khảo Thông tư 176/2011/TT-BTC vè lệ phí tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng.
Conceptual Plan Appraisal Fee Conceptual Plan Appraisal Fee

Thời gian thực hiện

10 ngày đối với các dự án thuộc nhóm C và 15 ngày đối với các dự án thuộc nhóm B.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư
Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư
Điều: 2, 3, 4và5.

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Văn phòng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Lê Thị Thanh Hương

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 977 813 066
Thư điện tử: huonglt@kkt.binhdinh.gov.vn, thanhhuong.kcn@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License