Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Thỏa thuận về hợp đồng dịch thuật
(last modified: 9/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  0 mn
1 ngày  -  3 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Dịch vụ dịch thuật tư nhân có đăng ký chứng thực

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Translation services in Quy Nhon (none exhaustive) Translation services in Quy Nhon (none exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thỏa thuận miệng 01 - Thỏa thuận miệng
Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được hợp pháp hóa lãnh sự (bản chính )
2. Báo cáo tài chính gần nhất được hợp pháp hóa lãnh sự
Báo cáo tài chính gần nhất được hợp pháp hóa lãnh sự (bản chính )
3. 01 - Libre deuda de patente
SAo kê tài khoản ngân hàng được hợp pháp hóa lãnh sự (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian chờ đợi trước khi các tài liệu của bạn được dịch hoàn chỉnh phụ thuộc vào số lượng trang cần dịch và một dịch thuật viên giỏi có thể dịch từ 8 - 10 trang mỗi ngày.
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều: 4
2. Nghị định 79/2007/ND-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ  bản chính và chứng thực chữ ký
Nghị định 79/2007/ND-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký
Điều: 5.1.b, 18
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ bản chính và chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ bản chính và chứng thực chữ ký
Điều: 5, 6, 7
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License