Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 9/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
2 ngày  -  3 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Vũ Hoài Bắc

chuyên viên
Điện thoại: +84 56 364 6257
Thư điện tử: bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 01 - Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Thông báo lệ phí thẩm định báo cáo ĐTM 01 - Thông báo lệ phí thẩm định báo cáo ĐTM

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM
Đơn đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM (bản chính + 6 bản sao)
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (7 bản chính)
3. Dự án đầu tư
Dự án đầu tư (bản chính + 6 bản sao)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Điều: 21
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 13
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 10, 13, 14, 15
4. Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Điều: 1.1

Thông tin bổ sung

NĐT nên tham khảo file đính kèm để xem dự án đầu tư của mình có phải lập báo cáo ĐTM hay không. Nếu không, NĐT chỉ cần lập cam kết bảo vệ môi trường

LƯU Ý:
 • 1) NĐT có thể phải nộp hơn 7 bản báo cáo ĐTM nếu thành viên hội đồng thẩm định có hơn 7 người
 • 2) Thông báo lệ phí thẩm định báo cáo ĐTM sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến NĐT hai hoặc ba ngày sau khi nhận hồ sơ
 • Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports, of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports, of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans

  Khiếu nại: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

  Cơ quan chịu trách nhiệm

  Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

  65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
  Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
  Fax: +84 56 384 6616
  Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
  Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

  Bộ phận chịu trách nhiệm

  Phòng Tài nguyên - Môi trường

  T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
  T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

  Người chịu trách nhiệm

  Ông Lê Minh Thông

  Phó trưởng phòng phụ trách
  Điện thoại: +84 914 188 915
  Thư điện tử: thonglm@kkt.binhdinh.gov.vn, leminhthongtnmt@gmail.com
  Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License