Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nhận bản dịch các tài liệu đã được chứng thực
(last modified: 9/27/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Dịch vụ dịch thuật tư nhân có đăng ký chứng thực

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Kết quả dự kiến

Hóa đơn thanh toán phí dịch vụ (nếu có yêu cầu) 01 - Hóa đơn thanh toán phí dịch vụ (nếu có yêu cầu)
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất 01 - Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của báo cáo tài chính hai năm gần nhất
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ Bản dịch tiếng Việt có chứng thực của cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
Bản dịch tiếng Việt có chứng thực cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính Bản dịch tiếng Việt có chứng thực cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính

Các yêu cầu

1. Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật
Bản hợp đồng dịch vụ dịch thuật (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  80,000 / page
- VND 2,400,000
Phí dịch thuật tài liệu: 30 trang
pages: 30
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License