Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
45
Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng
(last modified: 9/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
15 ngày  -  20 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Vũ Hoài Bắc

chuyên viên
Điện thoại: +84 56 364 6257
Thư điện tử: bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả xin giấy phép xây dựng 01 - Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả xin giấy phép xây dựng

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (bản chính )
2. Bộ bản vẽ thiết kế thi công được đóng dấu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy
Bộ bản vẽ thiết kế thi công được đóng dấu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy (bản chính )
hoặc Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật được đóng dấu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy
Bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật được đóng dấu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy (2 bản chính)
3. Văn bản phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của đại diện hợp pháp của công ty
Văn bản phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của đại diện hợp pháp của công ty (2 bản chính)
hoặc Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật của đại diện hợp pháp của công ty
Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật của đại diện hợp pháp của công ty (2 bản chính)
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy ( bản sao có chứng thực)
5. Báo cáo năng lực tư vấn thiết kế xây dựng
Báo cáo năng lực tư vấn thiết kế xây dựng (2 Bản sao chứng thực)
trong đó gồm có các bản sao có chứng thực giấy phép hành nghề tư vấn thiết kế xây dựng và bằng cấp chuyên môn của các cán bộ, nhân viên công ty tư vấn TKXD
6. Văn bản phê duyệt Báo cáo ĐTM
Văn bản phê duyệt Báo cáo ĐTM (2 Bản sao chứng thực)
7. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chứng thực (2 Bản sao chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003
Điều: 62.1.b, 63.1, 66.1, 67.2
2. Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Điều: 3.1.b, 3.2.a, 5, 6
3. Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành lậut Phòng cháy & chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (tiếng Việt)
Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chi tiết thi hành lậut Phòng cháy & chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (tiếng Việt)
Điều: 4.5.b, 4.6.a
4. Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Điều: 2.1, 3.1, 10, 11
5. Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
Điều: 1.1

Thông tin bổ sung

Ngày hẹn quay lại để thực hiện bước tiếp theo được ghi trong giấy biện nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả xin giấy phép xây dựng.

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

65 Tây Sơn , Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: +84 56 364 6257/+84 56 384 6519
Fax: +84 56 384 6616
Thư điện tử: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn
Trang web: http://www.kkt.binhdinh.gov.vn, http://www.kktbinhdinh.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Quy Hoach - Xây dựng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Trần Đức Lưu

Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
Điện thoại: +84 56 384 6651, +84 905 359 383
Thư điện tử: luutd@kkt.binhdinh.gov.vn, tdl1982@yahoo.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License