Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 9/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  25 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Ngân hàng thương mại bất kỳ

tỉnh Bình Định
Trang web: http://tinyurl.com/ov9yosy

Kết quả dự kiến

Thẻ thông tin tài khoản 01 - Thẻ thông tin tài khoản

Các yêu cầu

1. Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức
Giấy đề nghị mở tài khoản tổ chức (3 bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( bản sao có chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao được chứng thực của hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội Khóa XI ngày 13/12/2005
Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội Khóa XI ngày 13/12/2005
Điều: 11
2. Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Điều: 1.4

Thông tin bổ sung

Người nộp hồ sơ có thể xin giấy đề nghị mở tài khoản, điền thông tin và nộp lại cùng bộ hồ sơ.
Theo quy định NĐT cần phải nộp ký quỹ vào tài khoản công ty của mình và các mức nộp ký quỹ này đối với tài khoản USD và Việt Nam đồng khác nhau như sau:
  • TK tiền Việt Nam đồng: 1.000.000đ/tài khoản, và
  • TK tiền USD: 300 USD/tài khoản.
Khoản tiền này cũng vừa là số dự tối thiểu quy định đối với mỗi tài khoản đang hoạt động.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License