Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 48)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (7)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (6)
Xin thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 9/27/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty dịch vụ công nghệ môi trường bất kỳ

Environment consultantl service providers in Quy Nhon Environment consultantl service providers in Quy Nhon

Kết quả dự kiến

Báo cáo đánh giá tác động môi trường x7 Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các yêu cầu

1. Dự án đầu tư
Dự án đầu tư (bản sao)
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 15,000,000
EIA report making fee - for reference only

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
Điều: 18, 19, 20
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 13, 14, 15, 16, 17
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 10, 12

Thông tin bổ sung

Về việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, NĐT có thể:
  • 1) tự lập báo cáo ĐTM nếu có đủ cán bộ kỹ thuật đáp ứng được các quy định theo Điều 16 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá đác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; hoặc
  • 2) thuê công ty dịch vụ công nghệ môi trường có tư cách pháp nhân lập báo cáo ĐTM nếu không đáp ứng được các quy định của Nghị định này.
Trong trường hợp thuê công ty dịch vụ công nghệ môi trường lập báo cáo ĐTM, chi phí sẽ từ 70 - 140 triệu đồng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License