Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Thông báo cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về thay đổi nhân sự
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Hồ Xuân Hải

Cán bộ
Điện thoại: +84 56 386 9534, +84 913 692 447

Kết quả dự kiến

Phòng CSQLHCTTXH cập nhật thông tin thay đổi nhân sự trên hệ thống của cơ quan 01 - Phòng CSQLHCTTXH cập nhật thông tin thay đổi nhân sự trên hệ thống của cơ quan

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Thư thông báo thay đổi (bản chính )
nêu cụ thể
  • + các thông tin nhân thân của nhân sự mới; chức vụ và ngày thay đổi có hiệu lực, nếu là thay đổi nhân sự, hoặc
  • + địa điểm mới của trụ sở doanh nghiệp, nếu là thay đổi địa điểm trụ sở doanh nghiệp.
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
hoặc nộp bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu.
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty ( bản sao có chứng thực)
hoặc nộp bản sao không có chứng thực kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Điều: 6.4

Khiếu nại: Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Cơ quan chịu trách nhiệm

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

10 Trần Phú , Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 386 9534

Bộ phận chịu trách nhiệm

Đội Đặc doanh Khắc dấu

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thanh

Đội phó Đội Đặc doanh
Điện thoại: +84 56 386 9534
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License