Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Đóng tiền khắc con dấu
(last modified: 5/26/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 240000
15 mn  -  25 mn
5 ngày  -  7 ngày

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ sở, công ty khắc dấu bất kỳ


Kết quả dự kiến

Hóa đơn nộp tiền khắc con dấu 01 - Hóa đơn nộp tiền khắc con dấu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (bản chính )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 240,000
Lệ phí khắc con d6áu - 1 con dấu cao su, 42 mm x 42 mm
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Hãy tham khảo bảng tính dưới đây để biết thêm thông tin về lệ phí khắc con dấu.
Seal making prices in Quy Nhon Seal making prices in Quy Nhon

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License