Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

address Địa chỉ:
10 Trần Phú
telephone Điện thoại:
+84 56 386 9534

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Hồ Xuân Hải
Cán bộ
Điện thoại  +84 56 386 9534 / +84 913 692 447

Đội Đặc doanh Khắc dấu

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Thượng úy Nguyễn Hoàng Thanh
Đội phó Đội Đặc doanh
Điện thoại  +84 56 386 9534
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License