Invalid column name 'oldid'.

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nộp hồ sơ điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cục Thuế Bình Định

236 Phan Bội Châu , Quy Nhơn, Bìnhh Định
Điện thoại: +84 56 382 1936/+84 56 382 1944
Fax: +84 56 381 8954
Trang web: http//:binhdinhgdt.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Hỗ trợ, Tuyên truyền

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Kiểm soát viên thuế
Điện thoại: +85 56 382 1944, +84 935 455 999
Thư điện tử: ntthuong@bdi.gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Thông tin của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống của ngành thuế 01 - Thông tin của doanh nghiệp được cập nhật trên hệ thống của ngành thuế

Các yêu cầu

1. Tờ khai đăng ký thuế
Tờ khai đăng ký thuế (bản chính )
được điền đầy đủ thông tin
2. Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
hoặc nộp bản sao không chứng thực kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty ( bản sao có chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2006
Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2006
Điều: 27
2. Nghị định 83/2013/NĐ-Cp ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Nghị định 83/2013/NĐ-Cp ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
Điều: 8
3. Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Điều: 10, 11, 12, 13
4. Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ
Điều: 9

Thông tin bổ sung

Doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký thuế trong vòng 10 ngày sau khii được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Khiếu nại: Cục Thuế Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cục Thuế Bình Định

236 Phan Bội Châu , Quy Nhơn, Bìnhh Định
Điện thoại: +84 56 382 1936/+84 56 382 1944
Fax: +84 56 381 8954
Trang web: http//:binhdinhgdt.gov.vn

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Hỗ trợ, Tuyên truyền

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Ông Huỳnh Trang

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 382 1936
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License